ĐCSTQ cấm quan chức cao cấp sở hữu tài sản ở hải ngoại, kế tiếp là Hồng Kông