ĐCSTQ hợp tác với Ngân hàng Thanh toán Quốc tế để thay thế đồng USD