ĐCSTQ luôn tìm cách che đậy dịch bệnh, cư dân Giang Tô cho biết người trong toàn bộ tòa nhà đều nhiễm bệnh