Tây Ban Nha sẽ hủy bỏ chương trình Golden Visa, ảnh hưởng lớn với người Trung Quốc