ĐCSTQ tuyên bố số Đảng viên tăng, bất chấp việc thoái xuất đã diễn ra được 18 năm