Dịch bệnh Covid-19 đã lan ra 24 tỉnh/thành, nhiều học sinh mắc bệnh