Dịch vụ thương mại điện tử của TikTok muốn có được quý vị

Cuộc chiến của siêu ứng dụng TikTok với Facebook, Instagram, và Amazon