Tin tổng hợp sáng 4/5: Việt Nam thêm 4 ca Covid-19, hơn 40 trường đại học chuyển sang học trực tuyến