Điện Capitol Hoa Kỳ sẽ mở cửa trở lại cho công chúng tham quan sau 2 năm