Diễn hành ở Brooklyn thu hút sự chú ý của công chúng vào việc Bắc Kinh tấn công đức tin trên đất Mỹ