Điện Kremlin: Không gì ngăn cản Nord Stream hoạt động ngoài các biện pháp trừng phạt