ĐIỀU TRA: Nhóm hoạt động ở Florida bí mật gửi các bộ dụng cụ chuyển giới miễn phí cho trẻ em trên khắp Hoa Kỳ

Họ cũng đã chuyển cho trẻ em bình xịt hơi cay, dao, dùi cui thép và súng điện để ‘tự vệ’