Giáo hoàng Francis cho biết các nhà lãnh đạo nhà thờ có thể rửa tội cho tín đồ Công Giáo ‘chuyển giới,’ cho phép người LGBT làm cha mẹ đỡ đầu, với điều kiện nhất định

Giáo hoàng Francis cho biết các nhà lãnh đạo nhà thờ có thể rửa tội cho tín đồ Công Giáo ‘chuyển giới,’ cho phép người LGBT làm cha mẹ đỡ đầu, với điều kiện nhất định