Giáo hoàng nói rằng các linh mục Công Giáo có thể ban phước lành cho các đôi đồng giới, nhưng không chấp thuận kết hôn đồng giới

‘Không có ý định nào cho việc hợp pháp hóa bất cứ điều gì, nhưng thay vào đó là mở rộng đường cho một người đến với Thiên Chúa, cầu xin Ngài giúp đỡ để sống tốt hơn,’ theo tài liệu của Vatican.