Sự kiểm duyệt mạng xã hội có thể tác động như thế nào đến cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024

Một chuyên gia cho rằng Big Tech dường như đang áp dụng lại các chiến thuật kiểm duyệt tương tự như những chiến thuật mà họ từng sử dụng để tác động đến kết quả của chu kỳ bầu cử tổng thống năm 2020.