Đình chỉ công tác Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Yên Bái ‘để xảy ra lây nhiễm Covid-19’