Đình công ngành đường sắt đe dọa bùng phát trở lại khi một số nghiệp đoàn từ chối thỏa thuận