TT Biden kêu gọi Quốc hội can thiệp, ngăn chặn đình công đường sắt gây thiệt hại kinh tế ‘hàng tỷ USD’