Doanh nhân đào thoát khỏi Trung Quốc thấy vô vọng về khả năng phục hồi kinh tế của đất nước