‘Cửa ngõ phía Nam’ của Bắc Kinh đình chỉ dịch vụ xe buýt cho thấy cuộc khủng hoảng tài chính địa phương