Ôm trọn Chiang Mai, Thái Lan, bằng một cây cọ vẽ

Ông Richie Cheung nói: ‘Tôi thấy người Nga và người Ukraine ngồi trò chuyện với nhau, rất hòa bình. Nghệ thuật thực sự là cầu nối có thể gắn kết thế giới lại với nhau.’