[ĐỘC QUYỀN] Các báo cáo của Cảnh sát Điện Capitol phơi bày sự tàn bạo với người biểu tình hôm 06/01