Ông Wray: FBI tiến hành phát triển các nguồn tin tốt hơn sau vụ xâm phạm Điện Capitol