ĐỘC QUYỀN: Tù nhân ngày 06/01 đệ trình đơn kiện lên Tối cao Pháp viện về cáo buộc cản trở các thủ tục Quốc hội

Luật sư biện hộ cho biết, ‘Chính phủ liên bang đã thực sự tuyên bố một cuộc đối kháng, hay một cuộc thánh chiến, đối với tất cả những người liên quan đến ngày 06/01.’