[ĐỘC QUYỀN] Hồ sơ FBI: Viên cảnh sát Điện Capitol nói rằng nhóm Oath Keepers đã bảo vệ ông