[ĐỘC QUYỀN] Bản ghi chép của FBI cho thấy ông Rhodes đã yêu cầu nhóm Oath Keepers tránh xa Điện Capitol