[ĐỘC QUYỀN] Người sáng lập Stewart Rhodes muốn làm chứng trực tiếp, thách thức ‘những lời dối trá’ của Ủy ban 06/01