DOD trao khoản tài trợ mới trị giá 3 triệu USD cho tổ chức có liên quan tới phòng thí nghiệm Vũ Hán