DOJ: Đặc vụ FBI lấy đi các tài liệu có thể là ‘đặc quyền’ trong cuộc đột kích nhà ông Trump