Động đất Tứ Xuyên: Thương vong tăng, cứu hộ bị trì hoãn