Trung Quốc ban hành cảnh báo hạn hán quốc gia đầu tiên trong năm