Downing Street ca ngợi Pháp Luân Công về cuộc thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ kéo dài 24 năm