Dự án giám sát của Quỹ Di Sản đệ 7 đơn kiện FOIA đối với DOJ, FBI vì ‘thực thi luật pháp một cách chọn lọc’