Thượng viện bác bỏ các điều khoản của phiên đàn hặc ông Mayorkas

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Schmitt cho biết quyết định của Đảng Dân Chủ nhằm tránh một phiên tòa đàn hặc đầy đủ là ‘đốt cháy Hiến Pháp của chúng ta và phá hủy tiền lệ 200 năm.’