Dự án ‘năng lượng sạch’ của EPA gây ra mối lo ngại về gian lận, tạo ra ‘quỹ đen bằng tiền thuế của người dân’