Liệu thảm họa ở Ohio có bị lợi dụng để tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu không?