Chuyên gia: Trung Quốc không định giúp Hoa Kỳ trong các sáng kiến ​​​​về biến đổi khí hậu