Dự báo của IMF: Năm 2023 tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn, lạm phát ‘dai dẳng’ hơn