Fed đã thi hành chính sách hạn chế tiền tệ được 9 tháng: Bước tiếp theo sẽ là gì?