Du hành ngược thời gian đến Thung lũng Conejo, Nam California