Du hành về thời Trung cổ ở Tuscany, miền trung nước Ý