Du khách trong kỳ nghỉ không nao núng vì Omicron và giá xăng