Một trong những người nhiễm Omicron đầu tiên ở Hoa Kỳ lên tiếng