Dự thảo báo cáo: Thỏa thuận khai thác của Trung Quốc trị giá 6 tỷ USD ở Congo là ‘bất lương’