Đức, Na Uy đạt thỏa thuận về nguồn cung cấp hydro xanh