Đức tin của thế hệ trước: ‘Đọc những lời cầu nguyện cho ông’