Đừng quên những cuộc phiêu lưu thuộc địa của ĐCSTQ

Tây Tạng vẫn là bài học về việc các nạn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc phải gánh chịu những hậu quả tàn khốc.