‘Đường sắt ma’ của Trung Quốc không đạt được hứa hẹn ở Đông Phi

Lời hứa của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy thương mại bằng cách xây dựng tuyến đường sắt giữa Kenya, Tanzania, và Uganda vẫn chưa được thực hiện.