Elon Musk đáp trả lời chỉ trích của cựu TT Trump, chia sẻ về tranh cử tổng thống năm 2024 Trump-DeSantis