EU có thể chấp thuận vaccine ngừa Omicron trong vòng ba đến bốn tháng